Relatiemanagement op de werkvloer

De gehele zorgwereld is de afgelopen jaren op zijn kop gezet. De markt verandert, instellingen en organisaties moeten meer dan voorheen ‘de boer op’. Opdrachten moeten actief opgezocht worden, gesprekken met relaties zoals gemeenten, provincies, zorgkantoren en verwijzers moeten gevoerd worden en er is gewoonweg veel concurrentie.

De manier van werken binnen instellingen en organisaties is ook gewijzigd. Voorheen waren er afdelingshoofden, teamleiders, managers en andere mensen met grote namen die deze taken op zich namen. Nu wordt verwacht dat medewerkers die zorg en begeleiding bieden, dat ze de marketing- en acquisitie-taak ook ‘even’ op zich nemen. Dat is doodeng, je hebt nogal wat waar te maken…

Er is veel concurrentie en er zijn veel bezuinigingen. Werken met ambassadeurs die gaan zorgen voor voldoende contracten en cliënten moet hierdoor niet onderschat worden. Kennen uw medewerkers alle mogelijkheden binnen uw organisatie? Durven zij potentiële klanten aan te spreken? En durven zij waar te maken?

Ik help uw medewerkers te zoeken naar hun acquisitieplezier! Verstevig medewerkers van niet-verkopers naar enthousiaste ambassadeurs die werken vanuit hun eigen talent bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten die leiden tot structurele toestroom van nieuwe klanten.

Zorgmedewerkers zijn niet gewend een marketingplan op te stellen. Terwijl dit juist een essentieel onderdeel moet zijn van het afdelings- of locatieplan. Zij weten als geen ander waarom mensen voor hen kiezen, maar hoe zorgen ze er voor dat die mensen dat zelf ook weten? Hoe weet een potentiële klant dat deze bij hen moet zijn?

Samen met het team maak ik een marketingplan op locatieniveau welke toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.