Van wie is dat feestje?

Plezier als beleidsdoelstelling. Wie heeft er zoveel lef?

Experts willen niet falen! Zij willen waarmaken.

De meeste organisaties die over zijn gegaan op zelforganisatie of terugdringen van management, hebben dit gedaan aan de hand van visie van het bestuur. Er is weinig of geen aandacht voor de beleving van medewerkers in dit proces, laat staan dat zij dat ook nog eens met plezier kunnen beleven. De motivatie van uitvoerende medewerkers van de zelfsturende teams hebben niet het gevoel dat zij veel impact hebben op het proces. Of dat de kaders zo krap zijn, dat er nauwelijks te participeren valt.

De praktijk laat zien dat medewerkers zich niet verantwoordelijk voelen omdat de inhoud ongrijpbaar is. Er is sprake van (goedbedoelde) overkill aan informatie. En dan nog de onderwerpen die helemaal niet leven bij medewerkers, ze worden niet als een probleem ervaren of de urgentie wordt niet gevoeld.

Hoe maken we van deze, inmiddels tot droeftoeters benoemde, medewerkers weer ware prettetters? Hoe gaan we dat feestje regelen en zorgen dat deze medewerkers weer de trotse ambassadeurs worden die zij echt wel willen zijn? En hoe gaan wij daarmee dus direct regelen dat uw klanten weer blij worden?

Het toverwoord is ‘plezier’!

Is hierover al eens een goed gesprek gevoerd? Mogen de medewerkers is uw organisatie zich eigenlijk wel echt eigenaar voelen van hun werk?

Maak er dan weer een feestje van!

 

Relatiemanagement op de werkvloer

De gehele zorgwereld is de afgelopen jaren op zijn kop gezet. De markt verandert, instellingen en organisaties moeten meer dan voorheen ‘de boer op’. Opdrachten moeten actief opgezocht worden, gesprekken met relaties zoals gemeenten, provincies, zorgkantoren en verwijzers moeten gevoerd worden en er is gewoonweg veel concurrentie.

De manier van werken binnen instellingen en organisaties is ook gewijzigd. Voorheen waren er afdelingshoofden, teamleiders, managers en andere mensen met grote namen die deze taken op zich namen. Nu wordt verwacht dat medewerkers die zorg en begeleiding bieden, dat ze de marketing- en acquisitie-taak ook ‘even’ op zich nemen. Dat is doodeng, je hebt nogal wat waar te maken…

Er is veel concurrentie en er zijn veel bezuinigingen. Werken met ambassadeurs die gaan zorgen voor voldoende contracten en cliënten moet hierdoor niet onderschat worden. Kennen uw medewerkers alle mogelijkheden binnen uw organisatie? Durven zij potentiële klanten aan te spreken? En durven zij waar te maken?

Ik help uw medewerkers te zoeken naar hun acquisitieplezier! Verstevig medewerkers van niet-verkopers naar enthousiaste ambassadeurs die werken vanuit hun eigen talent bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten die leiden tot structurele toestroom van nieuwe klanten.

Zorgmedewerkers zijn niet gewend een marketingplan op te stellen. Terwijl dit juist een essentieel onderdeel moet zijn van het afdelings- of locatieplan. Zij weten als geen ander waarom mensen voor hen kiezen, maar hoe zorgen ze er voor dat die mensen dat zelf ook weten? Hoe weet een potentiële klant dat deze bij hen moet zijn?

Samen met het team maak ik een marketingplan op locatieniveau welke toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.