Welkom

De wereld van zorg en welzijn is de afgelopen jaren op zijn kop gezet. De markt verandert, instellingen en organisaties moeten meer dan voorheen ‘de boer op’. Opdrachten moeten actief opgezocht worden, gesprekken met relaties zoals gemeenten, provincies, zorgkantoren en verwijzers moeten gevoerd worden en er is gewoonweg veel concurrentie.

De manier van werken binnen instellingen en organisaties is ook gewijzigd. Voorheen waren er afdelingshoofden, teamleiders, managers en andere mensen met grote namen die deze taken op zich namen. Nu wordt verwacht dat medewerkers die zorg en begeleiding bieden, dat ze de marketing- en acquisitietaak ook ‘even’ op zich nemen.

Het betekent een nieuwe manier van werken en vraagt veel lef, doorzettingsvermogen en andersdenken van zorgmedewerkers. Mensen die werken in de zorg hebben vaak een hele sterke motivatie om service-verlenend te zijn, om het mensen naar de zin te maken. Zij willen zich niet bezighouden met bureaucratie en reclame maken. Toch is dat de druk die veel medewerkers voelen.

Met een nieuwsgierige en eenvoudige insteek biedt Sandra Abbink mogelijkheden voor maatschappelijke uitdagingen waarin we vandaag de dag mee te maken hebben. Hierbij denkend aan hoge kosten voor dagbesteding of alle beeldvorming die er is rond het re-integreren van mensen met een arbeidsbeperking. De essentie van een geslaagde start van innovatie is het slaan van een brug tussen creativiteit en de dagelijkse praktijk.

‘People, Planet en Profit. Werken aan duurzame initiatieven dat staat gelijk aan Rust, Regelmaat en Reinheid wat voor de wereld van zorg nog belangrijke pijlers zijn.’